Lisabon

 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image

Priceod 275€

 • Avio aranzmani Izdvojeno METROPOLE Putovanje
buy
Print Friendly, PDF & Email

Lisabon je najzapadnija prestonica Evrope, ali i jedan od najtoplijih glavnih gradova. Nalazi se na zapadu Portugala blizu obale Atlantika i mesta gde se najduža reka Iberijskog poluostrva (1.007km) Težo uliva u okean. Istorijsko središte grada nastalo je na sedam brežuljaka, pa ovaj deo grada ima interesantan reljef. Zbog strmih ulica grad koristi tri žičare i jedan lift. Zapadna strana grada najvećim delom je pokrivena parkom Monsanto, jednim od najvećih gradskih parkova u Evropi, koji se prostire na blizu 10 kvadratnih kilometara.

Tradicionalno prevozno sredstvo u Lisabonu je tramvaj. Uveden je u 19. veku, a prvi gradski tramvaji mogu se videti u Muzeju javnog saobraćaja (Muzeu da Karis). Takođe dva značajna obeležja Lisabona su Most 25. april – najduži viseći most u Evropi – i most Vasko da Gama koji je dobio ime po portugalskom moreplovcu i istraživaču (1469 – 1524). On je bio prvčovek koji je morskim putem stigao iz Evrope do Indije, a pokazao i da se Afrika može oploviti.

INDIVIDUALNI POLASCI

SVAKODNEVNI I GARANTOVANI POLASCI

Termin putovanja Hotel 4 dana/3 noćenja 5 dana/4 noćenja
Svakodnevni polasci Eduardo VII 3* od 275 € od 345 €
Flamingo 3* od 295 € od 339 €
Avenida Park 3* od 285 € od 329 €
Roma 3* od 279 € od 359 €
Vip Executive Diplomatico 4* od 345 € od 389 €

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.

Cene iz tabele su u evrima, po osobi.

Plan puta

Plan puta, polazak, povratak

1.dan BEOGRAD – LISABON

Dolazak na aerodrom “Nikola Tesla” dva sata pre poletanja aviona. Čekiranje za let sa presedanjem. Po sletanju u Lisabon, individualan transfer do hotela. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

2. – 3. / 4.dan LISABON

Doru č ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili obilazak nekih od znamenitosti grada. Noćenje.

3./4./5.dan LISABON – BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Individualan transfer na aerodrom. Čekiranje za let sa presedanjem za Beograd.

(Kraj usluga)

Obuhvata

 • Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd-Lisabon-Beograd – sa presedanjem u nekim gradovima Evrope.
 • Smeštaj u izabranom hotelu na bazi 3/4 noćenja sa doručkom u odabranom hotelu u standardnim dvokrevetnim sobama
 • Troškove organizacije putovanja

Ne obuhvata

 • troškove avionskih taksi – 183 € (avionske takse se plaćaju u agenciji prilikom rezervacije i podložne su promenama)
 • Individualan transfer aerodrom-hotel-aerodrom
 • individualno zdravstveno osiguranje

Cene fakultativnih izleta

Placanje

 • 1. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% najkasnije 10 dana pre putovanja
 • 2. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se plaća odloženo) najkasnije do:

Za polaske od 01.02. do 01.04.2018……….…………….…….15.06.2018.

Za polaske od 01.04. do 01.06.2018……….…………….…….15.08.2018.

Za polaske od 01.06. do 01.10.2018……….……………..…….15.12.2018.

Za polaske od 01.10.2018. do 01.02.2019……………….…….15.04.2019.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse, a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva

5. 50% aranzmana prilikom rezervacije i cele aerodromske takse a ostatak od 50% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.

6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

Napomena

– Proveriti 2 dana pre putovanja tačno mesto sastanka i vreme poletanja aviona

– Besplatni prtljag – 1 prtljag koji se predaje (maksimum do 20kg) i 1 ručni prtljag koji se unosi u avion (svaki kilogram preko dozvoljenog se dodatno naplaćuje). Nije dozvoljeno imati u ručnom prtljagu oštre predmete (makaze, nož…) i tečnost preko 100 ml

– Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

– Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

– Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)

– Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

– Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

– Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

– Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

– Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

– Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

– Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

– Ukoliko avio prevoz podrazumeva presedanje na drugi let na tranzitnom aerodromu to se vrši individualno .

Molimo Vas da se, pre nego što izvršite uplatu, upoznate sa programom putovanja i opštim uslovima putovanja agencije sa OTP 107 /2010
Eureka travel je posrednik.




Leave a reply

Name
E-mail
Website


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Scroll Up