Barselona

 • slider image
 • slider image
 • slider image

Priceod 119€

 • Period : 04 нов - 11 нов
 • Italija Izdvojeno METROPOLE Putovanje
buy
Print Friendly, PDF & Email

ULTRA FIRST MINUTE DO 06.10.
CENA: 129EUR
CENA ZA PETORO PUTNIKA I VIŠE: 119EUR

REGULARNA CENA NAKON 06.10.
CENA 139EUR
CENA ZA PETORO PUTNIKA I VIŠE KAO I ISPLATE U CELOSTI: 129EUR

Plan puta

Plan puta, polazak, povratak

Dan 1 : Polazak iz Beograda sa parkinga ispred Muzeja istorije Jugoslavije (Kuće cveća) u 18:00h. Upoznavanje, druženje, muzika. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 2 : Dolazak u Padovu u prepodnevnim časovima. Fakultativni obilazak grada: jedan od najstarijih univerziteta u Evropi, bazilika Sv. Antonija, kapela Skrovenji sa Đotovim freskama, veličanstveni trg Prato dela Vale. Slobodno vreme. Nakon desetočasovne tehničke pauze nastavljamo put polazak za Barselonu u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja preko Francuske sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 3 : Dolazak u Barselonu u prepodnevnim časovima. Fakultativni obillazak grada: La Rambla, Kolumbov spomenik, Trg Katalunja, Gaudijeva remek-dela “Casa Batllo” i “Casa Mila”. Smeštaj u hostel u samom centru grada u popodnevnim časovima. Slobodno vreme.  Uveče organizovan izlazak u provod. Noćenje.

Dan 4 : Doručak. Fakultativni obilazak grada autobusom BARCELONA PANORAMICA:  Kolon, plaža Barseloneta,  park Ciutadela, čuvena Sagrada Familia, park Guelj, najveći evropski stadion “Camp Nou”, brdo Monžuik sa Magičnim fontanama.Slobodno vreme. Noćenje.

Dan 5 : Doručak. Fakultativni izlet u Figeras, u neobični muzej Salvadora Dalija. Po povratku u Barselonu slobodno vreme i noćno zujanje po jednom od najlepših gradova na svetu. Noćenje.

Dan 6 : Doručak. Pakovanje stvari i napuštanje soba. Slobodno vreme za uživanje u čarima Barselone. Paelja, sangrija, kupovina suvenira, fotkanje sa uličnim umetnicima, obilazak muzeja i šetnje parkovima. Šarena lepotica na obali Sredozemnog mora ima mnogo toga da nam pokaže. Polazak za Nicu u kasnim večernjim časovima. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora putnika na oko 3 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 7 :  Jutarnji obilazak Kana, grada u kome se održava najpoznatiji evropski filmski festival. Nastavljamo put do Nice. Pravimo pauzu od deset sati za odmor na Azurnoj obali i obilazak prelepe Nice: Englesko šetalište, Trg Masena, Stari grad, katerdala, cvetna pijaca „Cours Saleya“, zamak na brdu… Polazak za Beograd u kasnim popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz  Italiju, Sloveniju i Hrvatsku sa usputnim pauzama radi regulisanja carinskih formalnosti i radi odmora putnika na 3-4 sata u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice.

Dan 8 : Dolazak u Beograd u prepodnevnim ili ranim popodnevnim časovima.

Aranžman obuhvata

 • Kompletnu organizaciju i vođenje puta
 • 3 noćenja sa doručkom (buffet) u hostelu u Barseloni u višekrevetnim sobama 1/6 i 1/8
 • Prevoz visokopodnim autobusima (klima, video i audio uređaji) na navedenim relacijama

Aranžman ne obuhvata

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje (može se uplatiti u agenciji najkasnije pet dana pred put)

***zbog sve učestalijih kontrola policije u državama EU, agencija preporučuje putnicima da OBAVEZNO UZMU međunarodno putno osiguranje; u slučaju da putnik nema osiguranje, sam snosi sve eventualne troškove i posledice

 • Doplatu za 1/2 – 50eur po osobi ukupno za sve dane boravka
 • Turističku taksu 3eur po putniku ukupno zas ve dane boravka
 • Posteljinu – jastičnice i navlake (2,2eur), peškire (2,2eur) i ćebad (3,3eur) koji se rentiraju u hostelu
 • Fakultativne izlete i ulaznice za kulturno-istorijske spomenike
 • Individualne troškove u hostelu i za vreme putovanja

Napomene u vezi sa smeštajem

 • Organizator putovanja, JUNGLE TRAVEL, zadržava pravo rasporeda po sobama, u skladu sa strukturom soba smeštajnog objekta; ukoliko postoji mogućnost, agencija se trudi da izađe u susret željama putnika (molimo Vas za razumevanje, budući da je ovo putovanje zamišljeno kao dobra zabava i avantura).
 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu sa pravilima tog smeštajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim časovima (14h ili 15h), a check-out je poslednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera.
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 • Putnik je dužan da poštuje pravila smeštajnog objekta i sam snosi odgovornost usled sankcionisanja od strane osoblja smeštajnog objekta.
 • U nekim smeštajima Azije, Afrike i Latinske Amerike nema vruće vode.
 • Smeštajni kapaciteti vrše smeštaj putnika i određuju raspored i tip soba prema svojoj raspoloživosti u datom trenutku. Agencija nije u mogućnosti da klijentima potvrdi da li će kreveti biti twin (razdvojeni) ili double (veliki francuski ležaj), kao ni spratnost u samom smeštaju, osim ukoliko to nije posebno naznačeno Ugovorom. Klijent je uplatom aranžmana saglasan sa tom činjenicom i uslovima smeštaja bez prava na žalbu.
 • Putnici koji putuju sami u nekim programima imaju mogućnost da uz doplatu budu sami u jednokrevetnoj sobi. Ukoliko putnik želi da se spoji sa nekim drugim putnikom iz grupe i ne želi da plaća doplatu, prihvata da se spoji sa bilo kojom osobom iz grupe, bez obzira na godine i pol saputnika. U tim situacijama, agencija apsolutno ne odgovara za bilo kakve eventualne neprijatnosti ili neslaganja koje putnici mogu da imaju na putu.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Napomena

 Molimo Vas da se, pre nego što izvršite uplatu, upoznate sa programom putovanja i opštim uslovima putovanja agencije sa OTP 266/2010
Eureka travel je posrednik.Leave a reply

Name
E-mail
Website


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Scroll Up