Barselona

 • slider image
 • slider image
 • slider image

Priceod 289€

 • Italija METROPOLE Putovanje
buy
Print Friendly, PDF & Email
Cene su po osobi za navedni broj noći u evrima Paket avionski prevoz i hotel
Hotel Ronda House 3*
http://en.hotelrondahouse.com/
Od 298 €
Hotel Del Mar 3*
http://www.hoteldelmarbarcelona.com/en/
Od 338 €
Hotel Barcelona House 3*
http://www.hotel-barcelonahouse.com/en/
Od 348 €
Hotel Laumon 3*
http://www.hotel-laumon.com/en/
Od 365 €
Hotel Novotel Barcelona City 4*
http://www.novotel.com/gb/hotel-5560-novotel-barcelona-city/index.shtml
Od 389 €

 

Plan puta

Plan puta, polazak, povratak

Prvi dan – BEOGRAD – BARSELONA Dolazak na aerodrom Beograd dva sata pre poletanja i let za Barselonu sa presedanjem.
Dolazak u Barselonu. Indivudualni transfer do hotela. Smeštaj I boravak u hotelu prema izboru željenih dana.
Poslednji dan – BARSELONA – BEOGRAD Individualni transfer do aerodroma. Čekiranje na let za Beograd

Aranžman obuhvata

 • avionski prevoz I nodenje u dvokrevetenoj sobi odabranog hotela na bazi usluge nodenje doručak
 • troškovi organizacije i realizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata

 • aerodromske takse koje iznose 165 evra po osobi
 •  boravišne takse, fakultativni izleti i individualni troškovi putnika
 • obavezno međunarodno zdravstveno osiguranje
 •  transferi aerodrome-hotel-aerodrom koje po želji možemo organizovati

Napomene u vezi sa smeštajem

 • Cena je data na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi u traženom terminu, mogude je putovati uz doplatu po ceni sledede raspoložive tarife, ili demo ponuditi alternativni termin kada ima mesta.
 • Ukoliko su avio karte kupljenje po promotivnim uslovima avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja. Rok za izdavanje avio karte je najčešde ne duži od 24 h. Aerodromske takse su podložne promeni.
 • Cene koje su date važe na dan pravljenja ponude, a ponudjeni hoteli su samo deo hotela koje imamo u ponudi. U zavisnosti od raspoloživosti bidemo slobodni da Vam pošaljemo opširniju ponudu hotela.
 • Za fakultativne izlete putnici se mogu prijavljivati na licu mesta kod lokalnh agencija i bukirati izlete na nekom od svetskih jezika.

Napomene u vezi sa fakultativnim izletima

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo putovanja.
 • Termini i cene fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Fakultativni izleti se realizuju od strane lokalnih agencija i Jungle Travel nije u mogućnosti da utiče na stvari Van dometa agencije vezane za samu realizaciju izleta.
 • Fakultativne izlete vode lokalni vodiči na samim lokalitetima na engleskom jeziku. Uplatom izleta putnik prihvata sve uslove lokalne agencije bez prava na žalbu.
 • Agencija ne može uticati na dužinu trajanja putovanja do lokaliteta, vremena polaska, povratka ili obilazaka kao ni stručnost lokalnih vodiča.
 • Prilikom uplate fakultativnog izleta, putnik prihvata uslove lokalne agencije, organizatora fakultativnog izleta, i dužan je da o uslovima obavesti saputnike za koje uplaćuje izlet. Bilo kakve naknadne izmene, promene i odustajanja od izleta nakon uplate, nisu moguća, niti je moguće u bilo kojim okolnostima refundirati uplaćeni novac.
 • Molimo sve putnike da se pre uplate fakultativnog izleta upoznaju sa predviđenim itinerarom i uslovima fakultativnog izleta.

Napomene u vezi sa vizama

 • Putnici su u obavezi da se upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju.
 • Pojedine ambasade zahtevaju lično prisustvo putnika prilikom viziranja i putnici su dužni da pravila ambasade ispoštuju.
 • Putnici su dužni da dokumenta za viziranje dostave najkasnije mesec dana pre putovanja, a ukoliko ih ne dostave u navedenom roku, dužni su da sami obezbede vize za putovanje.
 • Putnici koji ne poseduju nove biometrijske pasoše Republike Srbije dužni su da se sami upoznaju sa viznim režimom države u koju putuju i da sami obezbede vize za putovanje.
 • Agencija ne garantuje dobijanje vize i nije ovlašćena da utvrđuje validnost dokumenata.
 • U slučaju nedobijanja vize agencija ne snosi odgovornost.

Napomena

 Molimo Vas da se, pre nego što izvršite uplatu, upoznate sa programom putovanja i opštim uslovima putovanja agencije sa OTP 266/2010
Eureka travel je posrednik.Leave a reply

Name
E-mail
Website


Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Scroll Up