PCR test - Egipat

andjela87

15 april 2021

Nema komentara

Putovanje u Egipat

Poštovani klijenti,

Sva ograničenja ulaska u Egipat u vezi sa Covid-19, koja su do sada bila na snazi, ukidaju se od današnjeg dana, 17. juna 2022. godine.

Ukinuta je i obaveza popunjavanja formulara “Traveller Declaration Form”.

Za ulazak u Republiku Egipat putnicima je potreban pasoš koji važi minimum 6 meseci po povratku sa puta i Viza.

  • VIZA 25 USD po pasošu na aerodromu u Hurgadi, 12 USD po pasošu u egipatskoj ambasadi u Beogradu za državljane Republike Srbije.
  • Važnost pasoša za Egipat mora biti minimum 6 meseci po povratku sa puta, putnici koji ne poseduju pasoš Republike Srbije moraju se sami informisati oko viznog režima u pripadajućem konzulatu!
  • SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O VIZNOM REŽIMU EGIPTA, KAO I DA U PASOŠU SA KOJIM IZLAZE IZ SRBIJE IMAJU ULAZNI PEČAT NA TERITORIJU SRBIJE. PUTNICI KOJI POSEDUJU PUTNU ISPRAVU BIH MORAJU SAMI VIZIRATI SVOJ PASOŠ U AMBASADI EGIPTA U SARAJEVU, U PROTIVNOM NJIHOVO PUTOVANJE NEĆE MOĆI DA SE REALIZUJE.
  • SVI STRANI DRŽAVLJANI KOJI KORISTE USLUGE NAŠE AGENCIJE SU U OBAVEZI DA SE RASPITAJU O USLOVIMA ULASKA U SRBIJUPO POVRATKU SA DESTINACIJE.
  • UPUSTVA ZA ULAZAK U SRBIJU COVID19 SE NALAZE NA SAJTU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA:
  • https://www.mfa.gov.rs/gradjani/ulazak-u-srbiju/covid-19-uslovi-za-ulazak